MINDFUL SELF-COMPASSION

Selv-medfølelse har at gøre med evnen til at berolige og motivere os selv med opbakning, når vi føler os utilstrækkelige, når vi mislykkes i vores liv – i det hele taget, når vi har det svært.

Selv-medfølelse handler om at behandle sig selv lige så venligt, opbakkende og omsorgsfuldt, som vi ville behandle en god ven, der har det svært.

Mindful Self-Compassion er et forskningsbaseret undervisningsprogram, der forløber hen over otte uger med tre timers undervisning en gang om ugen. Programmet er designet til at træne deltagerne i at behandle sig selv med venlighed i stedet for selvkritik, når livet bliver svært, og man kommer under pres.
Kurset kombinerer teknikker og pointer fra mindfulness og selv-medfølelse og er et stærkt bud på, hvordan man blidt – og med styrke – kan hjælpe sig selv til større følelsesmæssig robusthed, når man er stresset og presset, og den indre selvkritiker får taletid. Forskning viser, at tilfredshed, glæde og selvværd dermed øges – og udbrændthed, angst og depression reduceres.

Sammen med min psykologkollega, Nina Dam, afholder jeg dette kursus nogle gange om året. Se gerne www.compassionpsykologer.dk for information om næste kursus og tilmelding.

På kurset vil du lære at

Praktisere mindfulness og selv-medfølelse i hverdagen
Kende forskningen bag selv-medfølelse
Bruge selv-medfølelse til at leve i overensstemmelse med dine værdier
Håndtere svære følelser med større lethed
Motivere dig selv med venlighed i stedet for med selvkritik
Arbejde med udfordrende relationer
Håndtere omsorgsgivertræthed
Nyde og sætte pris på dig selv

Se brochure om kurset.
Vælg om du er selvbetaler eller sygesikringshenvist


 
Man behøver ikke at have forudgående kendskab til mindfulness og meditation. 
Alle er velkomne!

Forskningen viser at...

Der kommer hele tiden ny forskning til, som viser, at selv-medfølelse hænger sammen med følelsesmæssig trivsel, mindre angst og depression, sundere vaner ift. spisning og motion, bedre kompetence til at klare livets udfordringer og mere tilfredsstillende relationer til andre mennesker. Selv-medfølelse er en indre styrke, som gør os bedre i stand at stå ved vores utilstrækkeligheder, lære af dem og lave de nødvendige tilrettelser på en venlig og respektfuld måde over for os selv – og heldigvis kan selv-medfølelse læres af alle.

De grundlæggende principper i Mindful Self-Compassion

Programmet er udviklet af PhD, psykolog Kristin Neff og PhD, psykolog Christopher Germer. Se gerne denne video, hvor Chris Germer fortæller om de grundlæggende principper i Mindful Self-Compassion programmet.

Luk menu