SUPERVISION

“Supervision understøtter faglig udvikling og øger kvaliteten i den praktiske professionsudøvelse”

Som behandler, rådgiver eller pædagogisk personale står man undertiden i situationer, hvor man udfordres på sin personlighed og/eller sin faglighed. I supervision får du lejlighed til at overveje dels din egen mulige indvirkning på situationen samt baggrunden herfor, og dels hvordan du bedst muligt hjælper det menneske, som du er ansat til at tage dig af. Vi kan altså anlægge flere vinkler på supervisionen – en refleksion over din egen personlige stil og det, du bærer med ind i relationen og/eller en sagsorienteret tilgang, hvor du går herfra med konkrete handlemuligheder.

Det praktiske

Jeg superviserer gerne psykologer mhp. opnåelse af autorisation eller specialistgrad. Jeg superviserer både individuelt og i gruppe.

Gruppesupervision kan både foregå på jeres arbejdsplads eller hos mig på Psykologcentret Trekanten i vores store lyse mødelokale

Luk menu